TUNNIPLAAN
Bussijuhi täiendkoolitus
Õpperühm:BJ4/24
Õppekava: BJ/TK
Kuupäev Teema Tunde Lektorid ja kaasatud spetsialistid
Neljapäev 29.08.2024
9.00-12.00 T5 4 Jaak Kivisild
12.15-13.40 T7 2 Jaak Kivisild
14.00-15.30 T7 2 Jaak Kivisild
15.45-16.30 T6 1 Jaak Kivisild
Reede 30.08.2024
9.00-10.30 T9 2 Aimar Aia(kaasatud spets.),Raivo Raudnagel
                  10.45-13.00 T9 3 Aimar Aia(kaasatud spets.),Raivo Raudnagel
                  13.15-14.45 T1 2 Raivo Raudnagel
                  15.00-16.30 T6 2 Aimar Aia(kaasatud spet.),Raivo Raudnagel
Laupäev 31.08.2024
Iseseisev töö veebis T1 3 Teooria.ee-s
Teooria.ee keskkonnas T2 2 Teooria.ee-s
Lõpeb veebieksamiga, mis T3 2 Teooria.ee-s
lõpetab antud teemad. T8 2 Teooria.ee-s
Pühapäev 01.09.2024
09.00 -12.00 T4 4 Ilmari Ott(kaasatud spets.) Raivo Raudnagel
12.10-12.55 T6 1 Raivo Raudnagel
                                                   13.10-15.25 T1 3 Raivo Raudnagel
Kirjalik eksam   15.30-16.10 Kogu kursus lõpeb kirjaliku eksamiga.
T1 Autovedude korraldus (logistika),vastutuse kindlustus                                                                                 8 t
T2 Sõiduki ehitus ja käsitsemine                                                                                                                               2t
T3 Töökeskkond ja liiklusohutus                                                                                                                               2t
T4 Liikluskindlustus                                                                                                                                                     4 t
T5 Tööõiguse alused                                                                                                                                                      4 t
T6 Töö-ja puhkeaeg                                                                                                                                                        4 t
T7 Liiklus-ja suhtlemispsühholoogia                                                                                                                          4 t
T8 Liiklusohutus: liikluses osalemine ja säästlik sõit                                                                                              2t
T9 Sõidu- ja puhkeaja korralduse süvendatud käsitlemine, sõidumeeriku praktiline käsitlemine                5t
Kokku:  35t
Lektorid loevad  Mere t.7,Pärnu GoBus Autokooli õppeklassis .

 

TUNNIPLAAN
Veoautojuhi täiendkoolitus
Õpperühm:VA4/24
Õppekava: VJ/TK
Kuupäev Teema Tunde Lektorid ja kaasatud spetsialistid
Neljapäev 29.08.2024
9.00-12.00 T5 4 Jaak Kivisild
12.15-13.40 T7 2 Jaak Kivisild
14.00-15.30 T7 2 Jaak Kivisild
15.45-16.30 T6 1 Jaak Kivisild
Reede 30.08.2024
9.00-10.30 T9 2 Aimar Aia(kaasatud spets.),Raivo Raudnagel
                  10.45-13.00 T9 3 Aimar Aia(kaasatud spets.),Raivo Raudnagel
                   13.15-14.45 T1 2 Raivo Raudnagel
                   15.00-16.30 T6 2 Aimar Aia(kaasatud spets.),Raivo Raudnagel
Laupäev 31.08.2024
Iseseisev töö veebis T1 3 Teooria.ee-s
Teooria.ee keskkonnas T2 2 Teooria.ee-s
Lõpeb veebieksamiga, mis T3 2 Teooria.ee-s
lõpetab antud teemad T8 2 Teooria.ee-s
Pühapäev 01.09.2024
9.00 -12.00 T4 4 Ilmari Ott,( kaasatud spets.)Raivo Raudnagel
12.10 -12.55 T6 1 Raivo Raudnagel
                                                     13.10 – 15.25 T1 3 Raivo Raudnagel
Kirjalik eksam  15.30- 16.15 Kogu kursus lõpeb kirjaliku eksamiga
T1 Autovedude korraldus , vastutuse kindlustus                                                                                                   8 t
T2 Sõiduki ehitus ja käsitsemine                                                                                                                               2 t
T3 Töökeskkond ja -ohutus                                                                                                                                        2t
T4 Liikluskindlustus                                                                                                                                                     4 t
T5 Tööõiguse alused                                                                                                                                                      4 t
T6 Töö-ja puhkeaeg                                                                                                                                                        4 t
T7 Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia                                                                                                                          4t
 T8 Liiklusohutus: liikluses osalemine ja säästlik sõit                                                                                              2t
 T9 Sõidu- ja puhkeaja ning sõidumeeriku praktilise käsitlemise süvendatud õpe                                            5t
Kokku:  35t
Õppetunnid toimuvad Mere t.7,Pärnu GoBus Autokooli õppeklassis.